BÅFU

BÅFU som står för Botsmark Åkullsjön Framtid och Utveckling är en ekonomisk förening som bildades i samband med att vindkraftsprojekteringen inleddes i området mellan Botsmark och Åkullsjön.

Föreningens syfte är att främja och bevaka bygdens utveckling, samt aktivt verka för att samhällsfunktioner, myndigheters agerande och beslut sammanfaller med bygdens och invånarnas intressen med avseende på en hållbar utveckling för bygden och dess fortbestånd.

Tanken är att avkastning från vindkraftverken ska kunna ge bygden en positiv utveckling med s.k bygdemedel.

Avtalet med Högalidens Vindkraft AB gäller from det år vindkraftsanläggningen börjar producera elström dvs år 2021.

För innevarande år 2020 så har det beviljats en tidigareläggning av bygdemedel med totalt 100.000:-, ett slags provår.

Tidplanen är följande:

Informationen läggs ut på respektive by:s hemsida under senare delen av februari 2020.

Sista ansökningsdag 30 april 2020

Styrelsen ska ha ett berett förslag på hur pengarna ska fördelas i mitten av Maj 2020

Här hittar du information om hur det fungerar och det finns också ansökningsblankett och instruktioner hur du fyller i den.

Kom ihåg sista ansökningsdag för detta provår är 30 april 2020

*Information hur man söker Vindbygdsmedel

*Blankett för att söka Vindbygdsmedel